Wszystkie wpisy oznaczone tagiem

bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP w firmach produkcyjnych

System produkcyjny to układ na który składają się pracodawcy, pracownicy oraz zagrożenia, które mogą się pojawić. Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników. Art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy ustanawia, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy […]

Czytaj całość »